Kundcase

RECALL TILLHANDAHÅLLER DOKUMENTFÖRSTÖRING I TOPPKLASS FÖR GLOBAL BANK

Säker och hållbar lösning vinner kundens förtroende

Kundprofil

Global bank med verksamhet i över 70 länder.

Utmaning

Stora mängder känslig information. överensstämmelse med gällande branschregler. Risker förknippade med bristfälliga tjänster.

Recalls lösning

Företagsomfattande, industrianpassad lösning. Fullständig ansvarskedja, sluten förstöringsprocess. Detaljerade standardprocedurer (SOP). Storleksbestämd modell.

Funktionella detaljer

Specialbyggda stålkapslade skåp. Påsar för prioriterad säker förstöring av känslig information. Behållare med streckkod som förseglas av utbildad Recallpersonal i kundens närvaro. Larm- och GPS-utrustad transport till Recalls förstörelsecentral där förseglingen registreras och bryts. Standardprocedurer som föreskriver strimling och servicespecifikationer, som t.ex. tvåstegsstrimling. Regelbunden vägning, kontroll och rapportering av insamlade volymer för att justera servicenivån och antalet behållare som krävs för att uppnå en hög grad av säkerhet och effektivitet. Förstörelseintyg som utfärdas varje månad vid intern kontroll och godkännande. Alla papperskorgar under skrivbord avlägsnade och ersatts med låsta lådor och säkra uppsamlingsbehållare överallt i kontor och filialer.

Resultat

  • Säkerhet - Verifieringskedja som följer branschreglerna. Uppfyllelse av kundens informationssäkerhetspolicy. Dokumenterade processer och säkerhetskontroller över hela ansvarskedjan i en helt sluten process.
  • Effektivitet - Korrekt dimensionerade behållare och lämpligt insamlingsschema för den servicenivå som behövs. Kundnöjdhet. Försäkran om att de anställda följer angiven dokumentförstöringspolicy. Bästa möjliga förstörelselösning.
  • Hållbarhet - Antal träd som sparas i genomsnitt per månad: 55. Förstöringsprogrammet är en del av kundens sociala ansvar.
Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now
Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Visar Att Förvaring Och Hämtning Av Dokument Kan Vara Snabb Och Effektiv

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

Lär dig mer