Kundcase

RECALL LEVERERAR SÄKERHET OCH REGELEFTERLEVNAD

Kundprofil

Ett större försäkringsbolag med verksamhet i Brasilien.

Utmaning

Föråldrat system för dokumentbildhantering. Kundansökningar insamlas från över 80 olika platser. Gällande regler kräver att ansökningarna behandlas inom 15 dagar.

Recalls lösning

En omfattande, digital och fysisk dokumenthanteringsprocess som omfattar skanning, indexering, arkivering, webbaserad tillgång/hämtning och arbetsflödesfunktioner.

Funktionsdetaljer

Bilder flyttas från det föråldrade bildhanteringssystemet till Recalls webbaserade program ReView™ (utvecklat med Hylands OnBase®-program). Ansökningar samlas automatiskt ihop med försäkringsavtal och ersättningskrav med hjälp av avancerade arbetsflödesfunktioner. Digitala bilder integreras i det befintliga systemet och arbetsflödet.

Resultat

  • Säkerhet – 128-bitars SSL-kryptering, tillgång endast för behöriga användare, (ReView). 24x7, granskad global nätverkscentral; intrångsdetektering; säkerhetskopiering på annan ort; katastrofåterhämtningsplanering/testning (infrastruktur).
  • Effektivitet – Tidsbesparingar på över 2000 timmar per månad. Halvering av den tid det tar att utfärda försäkringsbrev. Betydande kostnadsbesparingar.
  • Kundnöjdhet - överensstämmelse med branschens regler, inklusive verifieringskedjor för att spåra alla åtgärder. Resurser omfördelade till mer produktiva och lönsamma affärsområden. Förbättrad servicenivå till befintliga och potentiella kunder.
  • Hållbarhet – Minskad användning av papper, porto och utskrifter.
Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now
Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Visar Att Förvaring Och Hämtning Av Dokument Kan Vara Snabb Och Effektiv

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

Lär dig mer