SEKRETESSPOLICY

Recall respekterar er rätt till integritet och er rätt att kontrollera spridningen av personlig information om dig och ditt företag. Denna sekretesspolicy förklarar: (1) vilken typ av information Recall samlar in från användare av Recalls webbplats ("webbplatsen"); (2) vad Recall gör med den information ni tillhandahåller; och (3) hur användare kommer åt informationen som tillhandahålls genom denna webbplats. Recall förbehåller sig rätten att då och då ändra sin sekretesspolicy utan föregående meddelande till användarna av webbplatsen. Därför rekommendera vi att du kontrollerar sekretesspolicy när du besöker webbplatsen så att du är fullt medveten om hur Recalls använder dina uppgifter.

Vilken information samlar vi in?
Anonym surfning
I allmänhet kan du besöka Recall på Internet utan att meddela vem du är eller avslöja någon information om dig själv, inte ens din e-postadress. I sådana fall kan våra webbservrar dock registrera namnet på den domän som du använde för att ansluta till Internet, den webbplats du kom ifrån och den webbplats du besökte efteråt. Recall samlar in denna typ av information så att den kan läggas samman med annan liknande data för att mäta antalet besök på webbplatsen, den genomsnittliga besökstiden, antalet sidor som visades och annan statistik om besökare på webbplatsen. Recall kan även använda informationen för att övervaka hur väl webbplatsen fungerar, och för att göra webbplatsen både enklare och bekvämare att använda.

Insamling av personlig information
När du besöker Recalls webbplats samlar vi in viss teknisk information och dirigeringsinformation om din dator för att underlätta din användning av webbplatsen Vi kan exempelvis logga miljövariabler, som t.ex. typen av webbläsare, operativsystem och CPU-hastighet samt IP-adressen för din Internetleverantör för att på så sätt kunna ge dig bästa möjliga service. Recall kan även registrera sökningar och resultat för att försöka förbättra vår sökmotors tillförlitlighet och effektivitet. Recall kan dessutom använda din IP-adress för att spåra din användning av webbplatsen. Denna "klicksekvens" kan matchas med annan information som du anger.

Om du väljer att använda funktionerna Sök tjänst, Sök lösning eller Kontakta oss kan vi be dig att ge oss viss grundläggande information om dig och/eller ditt företag, t.ex. namn, befattning, e-postadress, vilket hjälper oss att bistå dig med service och information, och att göra vår kontakt med dig så givande som möjligt. Recall kan även samla in annan information från dig när du lämnar kommentarer eller deltar i undersökningar,

Om du väljer att använda vårt onlineprogram för jobbsökande kommer vår personalavdelning att granska och behandla din ansökan. Om det inte finns några lediga tjänster just nu kan vi komma att spara den information som du skickat in för att identifiera framtida arbetstillfällen för dig hos Recall, dess moderbolag och/eller närstående bolag.

Om du ger oss personliga uppgifter eller information om andra personer eller företag ber vi dig att se till att de är medvetna om vår sekretesspolicy och att du har den behörighet och det samtycke som krävs för att lämna uppgifterna. Observera att vi inte medvetet eller avsiktligt ber om information från barn. Recall marknadsför inte heller medvetet eller avsiktligt sina produkter eller till barn.

Sekretessmeddelande
Detta sekretessmeddelande informerar om sekretesspraxis för www.recall.com. Sekretessmeddelandet gäller endast den information som samlas in på denna webbplats.

Insamling, användning och delning av information

Recall är, tillsammans med dess moderbolag, dotterbolag och närstående företag, ("Recall"), den enda ägaren av den information som samlas in på denna webbplats. Recall har endast tillgång till och insamlar information som du frivilligt tillhandahåller oss via e-post eller genom annan direkt kontakt från dig. Recall kommer inte att sälja eller hyra ut denna information till någon.

Recall kommer att använda din information för att skicka ett svar angående anledningen till att du kontaktade oss. Recall kommer inte att dela din information med någon tredje part utanför vår organisation, annat än vad som krävs för att verkställa din begäran, t.ex. att leverera en beställning.

Såvida du inte ber Recall att inte göra det kan vi kontakta dig per e-post i framtiden för att informera dig om specialerbjudanden, nya produkter eller tjänster eller förändringar i denna sekretesspolicy.

Din tillgång till och kontroll över information
Du kan när som helst ange att du inte vill ha fler meddelanden från oss. Du kan göra följande när som helst genom att kontakta oss via e-post eller på det telefonnummer som anges på vår webbsida:

• Se vilka uppgifter vi har om dig, om vi har några.

• ändra/korrigera de uppgifter vi har om dig.

• Be oss att radera någon uppgift/alla uppgifter som vi har om dig.

• Uttrycka eventuell oro som du har gällande vår användning av dina data.

Säkerhet
Recall vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din information När du skickar känslig information via webbplatsen är din information skyddad både online och offline.

När Recall samlar in känslig information (t.ex. kreditkortsuppgifter) kommer den informationen att skickas till oss på ett säkert sätt. Du kan kontrollera det genom att se om det finns en symbol med ett låst hänglås längst ner i webbläsaren, eller "https" i början av webbadressen.

Endast Recalls personal som behöver denna informationen för att utföra ett specifikt arbete (till exempel fakturering eller kundservice) ges tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar där vi lagrar personlig information förvaras i en säker miljö.

Om du anser att vi inte följer denna sekretesspolicy bör du kontakta oss omedelbart.

Cookies
Denna webbplats kan använda JavaScript och/eller cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. "Cookies" är små datafiler (vanligtvis bestående av en sträng med text och siffror) som tilldelar dig en unik identifierare. En "klientcookie" skickas till din webbläsare så att vi kan komma ihåg dina önskemål och hålla reda på vilka sidor du besöker på vår webbplats och vilka tjänster du använder. En "servercookie" sparas i vårt system för att känna igen dig när du återvänder till webbplatsen. Denna information ger oss möjlighet att bättre administrera webbplatsen och ge dig en mer anpassad och användarvänlig webbupplevelse. Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie eller för att hindra att cookies skickas. Om du väljer att göra detta kommer du dock att begränsa den funktionalitet som Recall kan tillhandahålla när du besöker vår webbplats.

Andra företag som är länkade till denna webbplats kan använda cookies eller samla in annan information om dig när du går till deras webbplats. Recall kontrollerar inte dessa företags insamling av information eller användning av insamlad information. Om du har frågor om dessa företags insamling eller användning av sådan information bör du kontakta dessa företag direkt.
Informationsdelning
När du lämnar information till Recall kan det hända att vi delar denna information inom Recalls organisation, inklusive med moderbolaget och/eller närstående företag. Recall kan också sammanställa statistik som vi samlar in om kunder, försäljning, trafikmönster och tjänster och tillhandahålla denna statistik till tredje part, men då vi gör det kommer denna statistik inte att innehålla någon personlig information som identifierar individer.

Recall kan dela information om dig till andra om vi har goda skäl att tro att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller någon juridisk process. Sådan information kan dessutom visas för tredje parter i försvar mot skadeståndskrav eller för att skydda Recalls eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
Särskilda bestämmelser för europeiska användare
Genom att du förser oss med information och data måste du ha förstått och accepterat att Recall får samla in, använda och lämna ut personuppgifter i kommersiellt syfte och i marknadsföringssyfte, och kan tillhandahålla sådan information (i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy) inom Recall, och till dess moderbolag och närstående bolag – vilka alla kan finnas utanför den jurisdiktion där du bor. Dessutom kan sådan information och data lagras på servrar som är placerade utanför den jurisdiktion där du bor.

Genom att förse Recall med information samtycker du till överföring av sådana uppgifter utanför EU i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till villkoren i denna sekretesspolicy ber vi dig att inte använda denna webbplats och om du redan har skickat personuppgifter ber vi dig att kontakta oss och meddela hur du vill att Recall ska hantera sådana uppgifter.

Hur kommer du åt och uppdaterar din information?

Kontakta oss om du vill ändra eller verifiera personligt identifierbar information som du har skickat till oss, eller om du har frågor om den information som vi har sparat.

Vad händer om vi ändrar vår sekretesspolicy?

Recall förbehåller sig rätten att då och då ändra sin sekretesspolicy utan föregående meddelande till användarna av webbplatsen. Därför rekommendera vi att du kontrollerar sekretesspolicy när du besöker webbplatsen så att du är fullt medveten om hur Recalls använder dina uppgifter.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör denna sekretesspolicy eller din användning av webbplatsen.