RECALL
CommandIG

Recalls skalbara lösning för informationsstyrning är utformad att stödja allt ifrån småföretag och individuella avdelningar till stora företag med kontor utspridda över många olika länder och internationella och nationella lagar och förordningar.

INFORMATIONSSTYRNING FÖR ALLA ERA COMPLIANCE OCH ANALYSBEHOV.

Kom igång med en kostnadseffektiv och anpassningsbar informationsstyrning som passar er. Recall CommandIG är lösningen för att säkerställa säker distribution, styrning och hantering av all digital och fysisk information inom ert företag, oavsett bransch eller geografisk närvaro.

CommandIG tillhandahåller ett enkelt och säkert sätt för dig och dina anställda att distribuera, dela och samarbeta på aktiva dokument via multipla enheter inom och utanför din organisation. När ett dokument når slutet av sin aktiva användningsperiod hjälper CommandIG dina avdelningar för juridik, compliance och IT att aktivt kontrollera det genom att tillämpa informationspolicyer som arbetar dygnet runt – vilket säkerställer ditt företags efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter.

CommandIG hjälper dig att…

  • Uppnå och upprätthålla compliance och andra regelverk

    CommandIG uppfyller internationella och nationella regelverk och certifieringar som, PCI DSS ochISO 27001:2013, och kan hantera i stort sett alla typer av information, från dagliga informationsprocesser till den mest värdefulla immateriella egendomen.

  • Expandera och tillgå befintliga arkiv

  • CommandIG informationsstyrning kan lätt anpassas och utökas till andra dokumentarkiv utan några större kostnader kopplade till integration och/eller IT utveckling. 
  • Reducera risker

    Centraliserade kontroller vägleder inför riskcertifieringar och compliance utmaningar förknippade med rättsliga processer, revision och datasekretess.

Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEON

RECALL SKILLNADEN

Våra lösningar möjliggör för våra kunder att fatta bättre affärsbeslut genom hela informationscykeln – för att eliminera onödiga resurser, tid och kostnader – samtidigt som allt fler bestämmelser och regelverk måste följas

Se videoen

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000