RECALLS LÖSNINGAR INOM
INFORMATIONSSTYRNING

Högsta compliance fokus. Juridiskt försvarbara rutiner. Betydande kostnadsbesparingar. Recall hjälper företag att hantera information från många olika avdelningar, system, lagar och regelverk.

BECAUSE IG STAKES ARE HIGHER,
RECALL SOLUTIONS ARE MORE ROBUST.

Recalls lösningar inom informationsstyrning underlättar företagens utmaning att uppnå de externa och interna lagförordningar, regler och policyer som finns inom deras verksamhet.

RECALLS RFID-DATAHANTERINGSTJÄNSTER

Spårbarheten är viktig inom informationsstyrning. Genom användning av RFID-koder uppnås högsta nivå av effektivitet.

Dra fördel av en smidig övergång från streckkoder till RFID-koder.

  • Eliminera felmärkning med våra globalt unika identifieringskoder.
  • Genomför snabbare revisioner
  • Uppnå 99,999 procents precision i era revisioner och granskningar
Läs mer om Recall RFID

RECALL
CommandIG

Via en av våra informationsstyrningslösningar;CommandIG, kan både stora och små företag få utökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll över deras informationsmaterial samtidigt som de minimerar riskerna och sänker kostnaderna.

CommandIG är en effektiv lösning.

  • Skapa, hantera och lagra fysisk och digital information på ett juridiskt försvarbart sätt.
  • Sänk kostnader genom att eliminera onödigt ochföråldrat material
  • Skapa, hantera och upprätthåll interna och externa policyer.
Läs mer om CommandIG

RECALL
PORTAL

Ju lättare det är att tillgå lösningar inom informationsstyrning, desto lättare är det att dra nytta av de senaste innovationerna.

Recall Portal ger dig fullständig kontroll.

  • Omedelbar åtkomst till och insyn i all er information förvarad av Recall.
  • Skapa, hantera och lagra fysisk och digital information på ett enkelt och juridiskt försvarbart sätt.
  • Enhetlig och integrerad lösning för att skapa, hantera och upprätthålla policyer
Läs mer om Recall Portal

VÅRA PARTNERS OCH CERTIFIERINGAR

Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEON

RECALL SKILLNADEN

Våra lösningar möjliggör för våra kunder att fatta bättre affärsbeslut genom hela informationscykeln – för att eliminera onödiga resurser, tid och kostnader – samtidigt som allt fler bestämmelser och regelverk måste följas

Se videoen

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000