DOKUMENTHANTERING
 

Recalls lösningar kan integreras med andra system vilket underlättar arbetet för de dokumenthanteringsansvariga i deras arbete att upprätthålla aktuella interna och externa arkiveringspolicyer.

RECALLS DOKUMENTHANTERINGS

Recall har lång erfarenhet av att stötta chefer och företag att upprätthålla ständigt förändrande branschspecifika regler, lagar och föreskrifter.

  • Beprövade arkiveringslösningar som aktivt tillämpar policyer på samtliga arkivinnehav.
  • Flexibla, kostnadseffektiva digitala lösningar inom informationshantering som utvecklas och växer i takt med kundernas behov
  • Tillförlitlig dokumenthantering, med säker ochkontrollerad åtkomst till informationen

RECALL CommandIG

Vår automatiserade lösning Recall CommandIG säkerställer en säker hantering, styrning, distribution och delning av all digital och fysisk information som skapas och används inom er organisation.

ECM-LÖSNINGAR

ECM-programvara (Enterprise content management) som drivs av OnBase® tillhandahåller säkra webbaserade lösningar och kan integreras i alla arbetsflöden som , t.ex. avtalshantering, för att fånga upp, förvara, hantera och distribuera information. 

DOKUMENTHANTERING OCH REVISIONSRAPPORTERING

Recall erbjuder en fullbordad revisons lösning som stöttar de mest strikta interna och externa compliance krav och regelverk.

SÄKER OFF-SITE FÖRVARING OCH LAGRING

Recalls säkra och brandskyddade off-site anläggningar förvarar och hanterar alla typer av material, från mycket aktiva handlingar till historiskt material och digitalt media.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Dokumenthantering Får Upp Effektiviteten På Administrativa Processer Till Världsklassnivå

Learn how a standardized global framework ­— with local customization — helped a global company establish consistent internal invoicing.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEON

RECALL SKILLNADEN

Våra lösningar möjliggör för våra kunder att fatta bättre affärsbeslut genom hela informationscykeln – för att eliminera onödiga resurser, tid och kostnader – samtidigt som allt fler bestämmelser och regelverk måste följas

Se videoen

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000