HÄLSO-OCH SJUKVÅRD

Med en växande hälso- och sjuvårdsbransch under ständiga förändringar och systemkonsolideringar ställs ansvarig personal inför allt större volymer av fysiska och digitala patientjournaler. Recall erbjuder många anpassningsbara lösningar för hälso- och sjukvårdsföretag som vill upprätthålla sina patientjournaler enligt högsta compliance och säkerhetskrav.

RECALLS LÖSNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Ansvariga chefer inom hälso- och sjukvården ställs inför allt högre krav gällande sekretess och säker tillgänglighet till deras patientjournaler.

Recall hjälper administratörer och chefer inom hälso- och sjukvården med en säker förvaring av deras information med full spårbarhet och snabb och säker åtkomst till rätt information, oavsett när den behövs.s

Recall stöttar informations-, teknik- och finanschefter med skalbara lösningar som uppfyller kraven och kan anpassas i takt med verksamhetens behov.

Recall hjälper hälso- och sjuvårdsinformatörer att följa interna och externa branschregler genom med att skydda viktig information som elektronisk hälso- och sjukvårdsdata och journaler.

Intentioner att migrera till digitala arkiv utmanas av den ökade risken av kostsamma dataintrång. Med hjälp av våra gedigna lösningar säkerställer vi att riskerna minimeras.

DOKUMENTHANTERING OCH REVISIONSSRAPPORTERING

Recall erbjuder en fullbordad revisons lösning som stöttar de mest strikta interna och externa compliance krav och regelverk.

SÄKER OFF-SITE FÖRVARING OCH LAGRING

Oavsett material så är en off-site förvaringslösning att föredra inom hälso- och sjukvårdbranschen.

DATA BACKUPLÖSNINGAR

Våra datahanteringstjänster sträcker sig från lagring, vare sig det gäller off-site förvaring eller molntjänster, till spårbarhet och revision via RFID-koder och säker rotation av backupband.

HANTERING AV INFORMATION GENOM HELA DESS LIVSCYKEL

Från att ett dokument skapas eller tas mot, hjälper Recall er att organisera och hantera er information. Oavsett bransch eller geografisk närvaro tillhandahåller vi säkra och kundanpassade lösningar med snabb och säker åtkomst.

RECALL CommandIG

Recall CommandIG, uppfyller interna och externa compliance krav och regler och, hjälper hälso- och sjukvårdsorganisationer med att aktivt kontrollera deras dokument samt säkerställa tillämpning och upprätthållning av branschenliga policyer, lagar och föreskrifter.

KATASTROFÅTERSTÄLLNING AV DATA

Recalls data backuplösningar tillhandahåller en affärskontinuitetsplan i flera faser för att hjälpa företag att återhämta sig efter potentiella katastrofer– både fysiska och digitala–med minimal störning.

Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEON

EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING

Recall ger dig fullständig kontroll över din information med ett integrerat synsätt på säker hantering av fysiska och digitala tillgångar.

Se videoen

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000