JURIDISKA

Recall tillhandahåller lösningar för informationshantering och arkivering av juridiska dokument som sparar utrymme, förbättrar säkerheten och tillgängligheten samtidigt som vi säkerställer uppfyllnad och efterlevnad av statliga dataskyddslagar.

RECALLS LÖSNINGAR FÖR 
JURISTER OCH ADVOKATER

Dagens komplexa juridiska landskap betyder att alla advokatbyråer, oavsett om de är regionala eller globala, kan dra stor nytta av Recalls lösningar.

Recall stöttar partners och styrelsemedlemmar med att balansera behovet av informationssäkerhet med lätt tillgänglighet.

Recall stöttar facility- och dokumenthanteringschefer med att säkerställa enkorrekt hantering av information i olika system och på flera olika platser samtidigt som de aktuellareglerna och föreskrifterna uppfylls.

Resultatet är en mycket enklare väg till en smidigare, mer effektiv, produktiv, kostnadseffektiv och professionell leverans av juridiska tjänster.

LÖSNINGAR INOM DOKUMENTHANTERING

Off-site förvaring och lagring förblir en viktig del av en helhetslösning för advokatbyråer och juridiska avdelningar. Revision och granskningskontroll, inklusive RFID-system, är viktigt för att upprätthålla snabb respons och uppfyllnad och efterlevnad av Sarbanes-Oxley och regionala sekretesslagar. Informationshantering på akt eller pärmnivå säkerställer en lätt och och lönsam åtkomst till de dokument som används mest.

LÖSNINGAR FÖR INFORMATIONSSTYRNING

Recalls lösningar stöttar ansvariga chefer genom att hjälpa dem att skapa, hantera och spåra policyåtgärder, inklusive automatiserade meddelanden om regelverksändringar. 

DIGITALA INFORMATIONSLÖSNINGAR

Med hjälp av ECM-programvara som drivs av OnBase® tillhandahåller Recall ett säkert, webbaserat ECM-system som fångar upp, förvarar, hanterar  och distribuerar information inom en juridisk avdelning eller byrå, eller inom ett helt företag.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Dokumenthanteringslösning Faller Växande Advokatbyrå I Smaken

Highly secure Recall™ Document Management Solution produces audit reports that comply with federal requirements.

Lär dig mer

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000