ADVOKATER

Stora som små advokatbyråer hanterar väldigt mycket papper och information och våra effektiva lösningar erbjuder utökad kontroll och tillgänglighet till en reducerad kostnad.

RECALLS LÖSNINGAR FÖR ADVOKATBYRÅER

Många av de juridiska arbetsuppgifterna är baserat på fakta och historisk dokumentation, vilket innebär mycket papperbaserad information. Detta, tillsammans med den enorma aktsamhet som krävs för att undvika rättsliga processer ochbehovet att balansera affärsverksamheten arkiveringsskyldigheter under rättsfall, gör Recall till en viktig partner för advokatbyråer och juridiska avdelningar.

Förhindra att er information hamnar i orätta händer genom säker och kontrollerad åtkomst till konfidentiell företags- och klientinformation.

Kostnadsbesparingar som tydligt kan spåras till förbättrade, icke-vinstdrivande aktiviteter.

Optimera den operativa verksamheten och uppfyll interna och externa krav på kategorisering och arkivering av fysisk och digital information.

Recalls tjänster hjälper till att säkerställa en smidigare vardag för de juridiska avdelningarna genom att leverera rätt information vid rätt tillfälle med full spårbarhet och säkerhet.

DOKUMENTHANTERING OCH  REVISIONSRAPPORTERING

Recall erbjuder en fullbordad revisons lösning som stöttar de mest strikta interna och externa compliance krav och regelverk.

SÄKER OFF-SITE FÖRVARING OCH LAGRING

Oavsett vilken typ av material eller hur stora volymer, utgör en brandsäker off-site förvaringslösning en viktig faktor för advokatbyråer och juridiska avdelningar med begränsade utrymmen.

ECM-LÖSNINGAR

ECM-programvara som drivs av OnBase® tillhandahåller säkra webbaserade lösningar och kan integreras i alla arbetsflöden för att fånga upp, förvara, hantera och distribuera information.

HANTERING AV INFORMATION GENOM HELA DESS LIVSCYKEL

Från att ett dokument skapas eller tas mot, hjälper Recall er att organisera och hantera er information. Oavsett bransch eller geografisk närvaro tillhandahåller vi säkra och kundanpassade åtkomst alternativ.

RECALL CommandIG

Recall CommandIG hjälper hälso- och sjukvårdsföretag med att aktivt kontrollera deras dokument samt säkerställa tillämpning och upprätthållning av branschenliga policyer, lagar och föreskrifter.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Dokumenthanteringslösning Faller Växande Advokatbyrå I Smaken

Highly secure Recall™ Document Management Solution produces audit reports that comply with federal requirements.

Lär dig mer

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000