HR

HR- och personalchefer står inför utmaningen att möta växande interna och externa krav och regelverk och Recalls lösningar förser dem med verktygen de behöver för att säkerställa säkerheten och sekretessen gällande personaldata.

RECALLS LÖSNINGAR FÖR HR

Genom automatiserade arbetsflöden hjälper vi HR personalen att effektivisera deras arbetsprocesser så att de kan fokusera på viktigare saker som talang- och kompetenshantering.

  • Säker ochkontrollerad åtkomst till digital och fysisk information
  • Behörighetsstyrd access och distribution av information, oavsett tid eller plats.
  • Våra HR-lösningar innebär en förenklad hantering som tillåter användarna att skapa, distribuera och dela viktig information elektroniskt.

DOKUMENTHANTERING OCH REVISIONSRAPPORTERING

Recall erbjuder en fullbordad revisons lösning som stöttar de mest strikta interna och externa compliance krav och regelverk.

SÄKER OFF-SITE FÖRVARING OCH LAGRING

Oavsett vilken typ av material eller hur stora volymer, utgör en brandsäker off-site förvaringslösning en viktig del i våra helhetslösningar för advokatbyråer och juridiska avdelningar.

HANTERING AV INFORMATION GENOM HELA DESS LIVSCYKEL

Från att ett dokument skapas eller tas mot, hjälper Recall er att organisera och hantera er information. Oavsett bransch eller geografisk närvaro tillhandahåller vi säkra och kundanpassade åtkomst alternativ.

RECALL CommandIG

CommandIG är en säker, kollaborativ plattform för informationsutbyte med kontrollerad behörighetsstyrning som säkerställer att konfidentiell HR-information inte hamnar i orätta händer, samtidigt som den aktiva informationshanteringen uppfyller interna och externa policyer, lagar och föreskrifter.

LÖSNINGAR FÖR DIGITAL BILDBEHANDLING

Recalls digitala bildbehandling möjliggör omedelbar skanning av nya eller befintliga pappersdokument och med hjälp av Recalls webbaserade hanteringsverktyg, kan man styra och kontrollera vem som har åtkomst och hur dokumenten ska organiseras.

AUTOMATISERING AV AFFÄRSPROCESSER

Konvertering av fysiska dokument till elektroniskt format för optimerad hantering, förvaring och arbetsflöden- inklusive PDF-generering-effektiviserar processer och förenklar teamens möjlighet till åtkomst, redigering och delning av dokument.

ECM-LÖSNINGAR

ECM-programvara (Enterprise content management) som drivs av OnBase® tillhandahåller säkra webbaserade lösningar och kan integreras i alla arbetsflöden för att fånga upp, förvara, hantera och distribuera information. 

Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEON

EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING

Recall ger dig fullständig kontroll över din information med ett integrerat synsätt på säker hantering av fysiska och digitala tillgångar.

Se videoen

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000