BANK OCH FINANS

Inom finansbranschen, världens mest hårt reglerade verksamhet, uppfyller Recalls tjänster ett brett spektrum av viktiga behov. Med Recalls erfarenhet och kunskap tillför vi värde i våra lösningar för finansbranschen; från återställning av värdefull data vid en eventuell katastrof till ECM-lösningshantering och uppfyllnad av högsta compliance och andra förordningar och regelverk.

RECALLS LÖSNINGAR 
FÖR FINANSBRANSCHEN

Större komplexitet ställer allt högre dokumenthanteringskrav på personalen somarbetar inom  finansbranschen.

Recall stöttar IT-chefer i deras arbete med att planera och implementera en uppdaterad plan för katastrofåterställning och dataskydd.

Recall stöttar dokumenthanteringschefer med att tillhandahålla och hantera system för  låneansökningar vid eventuella förvärv eller försäljningar.

Recall hjälpersäkerhetschefer eller risk- eller compliancechefer med att tillhandahålla värdefulla tjänster som skyddar personligt identifierbar information.

Kontentan: Recall hjälper till att optimera er verksamhet, sänka kostnader och upprätta effektiva lösningar som underlättar och säkerställer en smidigare informationshantering för finansföretagen.

KATASTROFÅTERSTÄLLNING AV DATA

Recalls data backuplösningar tillhandahåller en affärskontinuitetsplan i flera faser för att hjälpa företag att återhämta sig efter potentiella katastrofer– både fysiska och digitala– med minimal störning.

DATA BACKUPLÖSNINGAR

Våra datahanteringstjänster sträcker sig från lagring, vare sig det gäller off-site förvaring eller molntjänster, till spårbarhet och revision via RFID-koder och säker rotation av backupband.

CommandIG

CommandIG enables policy managers to create, manage and track their efforts, including automated notifications of regulatory changes from the Registered International Mover® (RIM) program and other compliance entities.

ECM-LÖSNINGAR

Våra ECM-lösningar(Enterprise content management) som drivs av OnBase® kan integreras i alla arbetsflödesapplikationer för ett säkert och webbaserat ECM-system som fångar upp, förvarar, hanterar och distribuerar information. 

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Storbank Balanserar Nödvändighet Med Möjlighet

With the Recall Document Management Solution, storage is the first step in integrating operations in more than 10 countries.

Lär dig mer

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000