RECALLS LÖSNINGAR

”Informationshantering” låter enkelt. Faktum är att det krävs en erfaren partner för att leverera ett säkert hanteringssystem för digital och pappersbaserad information. Recall kan hjälpa er.

RECALLS BRANSCHEXPERTIS

Informationshanteringsbehoven ser mycket olika ut för företag från olika branscher som bank och finans till tillverkningsindustrin och offentliga myndigheter. Men det finns inte många leverantörslösningar som tar hänsyn till detta.  ”En storlek passar alla”  är ofta det som erbjuds.

Recall är annorlunda. Våra lösningar är fokuserade på det vi har lärt oss under åren om de specifika behov som kännetecknar er bransch, affärsinriktning och företagsstruktur. Resultatet är ett system som kan anpassas och, viktigast av allt, fungerar.

Läs mer om olika branscher där Recall gör skillnad:

Framgångsrika rättsprocesser bygger på en stark informationshantering.

Högre tillsynskrav kräver större expertis inom förvaring av åtkomst till information.

Konsolidering av hälso-/sjukvårdssystem ställs mot nya integritetsregler.

SPECIALISERING EFTER AVDELNING

Recalls lösningar levererar resultat för varje avdelning i de mest dynamiska organisationer. Recall tillhandahåller flexibla systemlösningar för för digitaloch fysisk information   som kan utvecklas i takt  med nya regler, föreskrifter och affärsbehov.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Dokumentet Arbetsflödesfunktioner Ger Den Nödvändiga Täckningen För En Brasiliansk Försäkring Com

See how Recall™ guided a major Brazilian insurer into comprehensive, digital and physical document management.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEON

RECALL SKILLNADEN

Våra lösningar möjliggör för våra kunder att fatta bättre affärsbeslut genom hela informationscykeln – för att eliminera onödiga resurser, tid och kostnader – samtidigt som allt fler bestämmelser och regelverk måste följas

Se videoen

FÅ UPPDATERINGAR FRÅN RECALL

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000