DIGITALA 
KONVERTERINGSTJÄNSTER

ANVÄND ER AV RECALLS ERFARENHET FÖR ATT OPTIMERA KONVERTERINGEN OCH HANTERINGEN AV ERT FÖRETAGS INFORMATIONSFLÖDE.

ELIMINERA OSÄKERHET. ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN. OPTIMERA PRODUKTIVITETEN 

Recall hjälper företag av alla storlekar runt om i världen med att utveckla system som hanterar den ökande mängden av papper och elektronisk information. Optimera er informationshantering med Recall och reducera era kostnader och risker kopplade till compliance och kravuppfyllnad.

KONVERTERINGSTJÄNSTER

Att migrera dokument och data från befintliga filer till digitala system kan låta skrämmande. Men Recall eliminerar osäkerheten genom att  stötta er genom varje steg av processen. Från projektledning till analys, utveckling, test och implementering, har vi väglett hundratals kunder, stora som små, genom framgångsrika konverteringsprojekt.

Vårt team kan konverting. 
Med många års kunskap och erfarenhet av data export från olika system, har Recall samlat på sig erfarenhet från de flesta branscher som hälsovård, bank och ekonomiföretag till försäkringsbolag, myndigheter och tillverkningsindustrier.

Recall implementerar kundanpassade och användarvänliga lösningar baserat på  kundernas informationsmängd och format samt befintliga interna och externa krav och regelverk. 

Lösningen erbjuder:

• Klassificering efter dokumenttyp 
• Separering eller konsolidering av dokumenttyper
• Tolkning av metadata
• Strukturering av fält och överlappning

Med Recalls globala expertis kan vi genomföra många parallella konverteringsprocesser med höga volymer till minimalt eller inget systemavbrott och som även tillåter användarna att aktivt modifiera och importera dokument under processen.

KONVERTERINGSSTJÄNSTER

Fördelarna med ECM och automatisering är tydliga. Recalls lösningar är lika tydliga. Det är vårt framgångsrika sätt att skanna och indexera dokument som säkerställer transaktionsintegriteten för er information på dokument- och sidnivå. Det är ett system som inkluderar streckkoder, anteckningslappar och där även kuverten medföljer dokumenten.

Funktioner:

• Indexering för att underlätta arbete och granskningsprocesser genom att möjliggöra automatiserad dokumentationshantering
• Förmåga att hantera en ständigt ökande mängd av dokument som är tidskänsliga och kräver samverkan
• Ett system för import av en initial backlog av dokument eller tillägg av nya affärsenheter 

Vanlig branschdokumentation som stöds:

• Branschgemensam HR-dokumentation inklusive introduktion, revision och avslutande. 
• Verksamhetsdokumentation inklusive ekonomisk dokumentation komplett med fakturor och uppföljning.
• Finans och låneansökningar, kontrakt och tillhörande tilläggsdokumentation.
• Huslån, skattedokumentation och ekonomiformulär
• Hälsovårdsdokumentation kopplade till elektroniska patientjournaler 
• Tillverkningsindustrifakturor med tillhörande fraktsedlar inklusive räkningar för lastning etc.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Visar Att Förvaring Och Hämtning Av Dokument Kan Vara Snabb Och Effektiv

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

Lär dig mer

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000