DIGITALA
INFORMATIONSLÖSNINGAR

ÖKAD PRODUKTIVITET. BÄTTRE ARBETSFLÖDEN. MINSKADE KOSTNADER.

Behöver ert företag fokusera på era mer lönsamma och produktiva områden?

Har ni funderingar på att flytta och effektivisera hela eller delar av era processer och verksamhetsfunktioner?

Oavsett era behov, erbjuder Recall digitala kundanpassade lösningar som förenklar alla era affärsprocesser. Detta gäller era unika verksamhetsprocesser som såväl generella informationsflöden inom Administration, HR och Finans.

DIGITAL KONVERTERING

Genom att konvertera era pappersdokument till digitalt format kan ni, oavsett när eller var ni befinner er, få snabb tillgång till er information från era datorer, telefoner eller andra mobila enheter.

AUTOMATISERADE AFFÄRSPROCESSER

Automatisera arbetsflöden, utöka produktiviteten och förbättra era kundrelationer med hjälp av våra integrerade lösningar som effektiviserar er informationshantering.

ECM-LÖSNINGAR

Har det hänt att ni har tappat bort viktiga dokument eller har ni svårt att hitta informationen när ni behöver den? Vill ni ha bättre överblick och kontroll över era dagliga processer? Då kan ECM vara lösningen.

Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Visar Att Förvaring Och Hämtning Av Dokument Kan Vara Snabb Och Effektiv

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

Lär dig mer

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000