LAGRING 
AV DATABAND I VALV 

Med Recalls kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa er med olika databackuplösningar som uppfyller de mest krävande nivåer av kvalitet- och säkerhetsstandard: Med Recalls lösning för lagring av databand, förvaras olika typer av media i säkra externa valv som är klimatstyrda, brandskyddade och utformade att motstå naturkatastrofer. 

Hur vi skyddar er information

Recalls valv för databand erbjuder flera olika säkerhetsåtgärder:

  • Biometrisk skanning bekräftar fingeravtryck för kontrollerad inpassage
  • Högupplöst videoövervakning sparar övervakningsinspelningar i flera månader
  • Personalprövning utförs varje år
  • Strömbackup
  • Central fjärrövervakning
  • Väldigt känsliga rökdetektorer
  • Brandsläckningssystem
  • Temperatur- och fuktighetskontroller
  • Anti-elektrostatiska golv
  • Okrossbara belysningsarmaturer

​Lagring av databand i valv är bästa lösningen för företag som behöver arkivera stora andelar ostrukturerad data för att leva upp till risker, krav och regelverk kopplade till compliance, affärsrapportering, arkivpolicyer och rättstvister. Databand är det mest kostnadseffektiva alternativet för lagring av stora mängder data eftersom de är tåliga och till skillnad från hårddiskar inte behöver någon energikälla för att lagra data under en längre tid.  

RESOURCES

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Utarbetar En Dataskyddsstrategi För Global Förlagsverksamhet

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000