DATABANDSTJÄNSTER
 

Återställ data från äldre och nuvarande databandsarkiv på ett smidigt sätt

Företag som använder Recalls databandstjänster kan känna sig trygg med vetskapen att deras information kan återställas när som helst. Ni behöver inte längre använda äldre system, programvara och hårdvara för tidigare databand, eftersom Recalls teknik indexerar och återställer information i alla olika typer av band och backupformat.

Vår databandstjänst står för återställning och utvinning av e-postmeddelanden och datafiler från äldre och nuvarande band, såväl schemalagt som på er begäran. Ni kan få tillgång till allt från enskild data till mängder av information.

Recall har över 40 års global erfarenhet och kunskap vilket gör det möjligt för er att snabbt och kostnadseffektivt leverera vid elektroniska bevisanskaffningsförfrågningar gällande information förvarad i databandsarkiv. Våra unika lösningar reducerar inte bara de rättsliga riskerna på grund av avsaknad eller otillräckliga arkiv utan reducerar även kostnader och ledtider kopplade till framtagandet av informationen.

Fördelar med våra databandstjänster

Recalls unika återställningsprocess minskar återställningstiden och rättsliga risker förknippade med traditionella metoder. Våra lösningar erbjuder även följande fördelar:

  • Servicenivåavtal som garanterar kostnader och tidsramar för leverans vid behov av databandsåterställning.
  • Frigör datacenterutrymme som tidigare behövdes för den äldre utrustningen, då ni inte längre behöver någon hårdvara för att återställa data.
  • Nyttja IT-personal som tidigare ansvarade för att upprätthålla och återställa äldre data backupband.

När ert företag behöver göra sig av med sitt arkivsystem eller byta backupprogram, kan Recall se till så att era band återställs på ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart sätt.

 

 

Resources

Resources

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Utarbetar En Dataskyddsstrategi För Global Förlagsverksamhet

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

LÄS MER OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Required

Förnamn
*
Efternamn
*
E-postadress
*
Telefonnummer
Företag
*