DATARÄDDNING
 

Undvik total eller partiell dataförlust med
Recalls beprövade och effektiva dataräddningstjänster.

Återskapande av värdefull affärsinformation från skadade medier kräver ofta omsorgsfull precision. När det kommer till sådana viktiga uppdrag kan ni räkna med Recall och vår globala expertis. Förutom ett lyckat resultat levererar vi dessutom i tid och inom budget.

​En katastrof, orsakad av naturen eller mänsklig faktor, leder ofta till att IT-personalen får kämpa för att rädda viktig data från band eller hårddiskar och processen är tekniskt tidskrävande. Recall har hjälpt tusentals företag att undvika risken med total eller partiell dataförlust tack vare våra dataräddningstjänster.

​Inkorrekt hantering av skadad media kan göra band och hårddiskar oläsliga. Dataförluster kan resultera i att företagen inte har möjlighet att leva upp till kraven på elektronisk bevisanskaffning, vilket i sin tur kan leda till att ert företag får spendera tiotusentals kronor på rättstvister. För att undvika ekonomiska och juridiska risker, för att inte nämna följderna för er verksamhet, bör ni inte förlita er på gör-det-själv-lösningar. Recalls experter och dataräddningsteknik har en framgångsprocent på 97 %.


LÄS MER OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Required

Förnamn
*
Efternamn
*
E-postadress
*
Telefonnummer
Företag
*