ELEKTRONISK
BEVISANSKAFFNING 

Försäkra er om att ni snabbt kan ta fram
och verifiera efterfrågad data i rättsfall

De rättsliga och ekonomiska riskerna i dagens regelverk förändras kontinuerligt och blir alltmer komplexa. Chefer inom compliance och regelefterlevnad, liksom deras företagsadvokater, får ofta kämpa med att leta, hantera och leverera efterfrågad information i tid.

Recall tillför global expertis och erfarenhet inom en rad olika branscher. Våra lösningar för elektronisk bevisanskaffning spårar och överlämnar information i de verifierbara format som krävs i domstolar och av tillsynsmyndigheter. Vi kan hjälpa er på följande sätt:

  • Identifiera vilken information som har lagrats på era arkiverade databand.
  • Fastställ hur gammal informationen är.
  • Organisera era äldre databand och nyligen arkiverade data på ett sökbart sätt.
  • Återställa information i alla typer av format.

Volymen på elektroniskt lagrad information är kolossal, och det krävs erfarenhet och finslipad teknik för att kostnadseffektivt söka och sortera data. I rättsfall räknar tekniskt kunniga juristdomare allt oftare med att arkiverad data på band ska finnas elektroniskt sökbar. Recall erbjuder lösningar för att tillmötesgå dessa krav.

Många företag har kvar sina äldre arkivsystem för att kunna få tillgång till äldre databand. Recalls teknik stödjer alla äldre media och backupformat. Det leder till reducerade kostnader genom att ert företag kan eliminera behovet att spara äldre arkiveringssystem.


Resources

Resources

Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

LÄS MER OM RECALL

HAVE US CONTACT YOU

*Required

Förnamn
*
Efternamn
*
E-postadress
*
Telefonnummer
Företag
*