KATASTROFÅTERSTÄLLNING

KAN ER VERKSAMHET SNABBT ÅTERGÅ TILL NORMAL DRIFT EFTER EN DATAFÖRLUST?

VI KAN INTE HINDRA KATASTROFER, MEN VI KAN HJÄLPA ER ATT UNDVIKA AVBROTT

Bränder. Översvämningar. Jordbävningar. Föreställ er vad en katastrof, naturlig eller skapad av människan, för att inte nämna stöld och sabotage, kan leda till för er verksamhet. 

Det finns två sätt att minska risken för förlust av er ovärderliga data.

Det första är en genomarbetad plan för hur verksamheten ska bibehålla dess kontinuitet i händelse av en katastrof. 

Det andra är att definiera godtagbara mål för återställning (Recovery Point Objective, RPO) och återställningstider (Recovery Time Objective, RTO). 

RPO målen är den längsta accepterade tidsperioden inom vilken data kan gå förlorat från en IT tjänst på grund av en allvarlig händelse. Det mäts vanligen i dagar eller veckor, baserat på datavolymer och dess värde. 

RTO målen är den tid och servicenivå som krävs för att återställa en verksamhet efter att en incident eller ett avbrott har inträffat samt för att åtgärda riskerna kopplade till avbrottet. . RTO mäts vanligen i timmar och kan ibland vara så långt som i några dagar.  

I EN KRISSITUATION SITTER MAN HELLRE MED SVAREN ÄN MED FRÅGOR.

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla och testa en kontinuitetsplan som säkerställer att ert företag kan fortsätta sin verksamhet även om en katastrofen inträffar. 

• Minimera avbrotten och se till att ert företag kan fortsätta sin dagliga verksamhet även när något oförutsett inträffar, från dataförlust till att informationen är helt återställd.

• Säkerställ automatisk och säker backup av servrar, datorer, laptops och mobila enheter för off-site förvaring så att all er information finns tillgänglig när anställda och kunder behöver den. 

• Se till att immateriella tillgångar förblir under er kontroll med säkra funktioner som dataradering på distans, spårning av enhet och avancerad kryptering.

Med Recall molntjänster för katastrofåterställning (CDR, Cloud Disaster Recovery) kan ni snabbt återställa verksamhetskritisk data och system efter en katastrof. Vi garanterar era återställningstillfällen och ni kan välja mellan 1, 24, eller 48 timmars servicenivåavtal (SLA). Allt som behövs är en dator med internetåtkomst så kan ni hämta återställd data och system från vår säkra och specialutformade molnlösning.

Lämna planeringen, testningen och implementeringen av era återställningsprocesser till vårt Recall team. 
Recall Folder

RESURSER

Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000