LÖSNINGAR 
FÖR DATABACKUP

INFORMATION UTGÖR GRUNDEN FÖR ER VERKSAMHET.  VI SKYDDAR ER INFORMATION.

Förlust av kritisk information kan ödelägga er verksamhet. 

Utan en fullt beredande kontinuitetsplan överlever mindre än 10 procent av företagen en allvarlig dataförlust.  Nästan hälften stänger ned med omedelbar verkan eller inom en tvåårsperiod.

Utan en databackup som skyddar affärskritisk information riskerar även företag som överlever ett avbrott i sin normala verksamhet att drabbas av astronomiska kostnader för tiden som verksamheten ligger nere.

Datadriftstopp kan kosta ett företag hundratusentals kronor per timme. Därför är våra lösningar för databackup så värdefulla. Vi erbjuder dygnet runt dataskydd mot oförutsedda händelser med återställningsplanering och backup av er digitala information och fysiska filer, dokument, media och annan affärskritisk information.  

Vi erbjuder en trygghet som inte kan prissättas.

DATABACKUP VS ARKIVTJÄNSTER

Vår databackup skiljer sig från våra arkiveringslösningar.

Många företag gör misstaget att hantera sin databackup och arkivering på samma domän.  Detta ökar kostnaden och begränsar tillgången till er information. 

Recall erbjuder kostnadseffektiva lösningar som separerar databackup från arkivering.

Våra databackuplösningar  skyddar och återställer snabbt affärskritisk data som behövs för att driva verksamheten om ert företag skulle utsättas för en oförutsedd händelse som brott eller katastrofsituation.   Databackup säkerställer en kopia av er värdefulla verksamhetsinformation och skyddar därmed både ert företag och era kunder.

Arkivering är långsiktig förvaring av information som företagen måste behålla på grund interna och externa krav och regelverk.  Arkivering är den primära kopian av er icke-affärskritiska data. 

Hållbara verksamheter behöver både databackup- och arkiveringlösningar.  Det garanterar en verksamhet utan avbrott och säkerställer uppfyllelsen av de branschregler som finns till en reducerad totalkostnad. 

HÅLL VERKSAMHETEN IGÅNG

Med Recalls kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa er med olika databackuplösningar som uppfyller de mest krävande nivåer av kvalitet- och säkerhetsstandard:

• Förvara affärskritisk data och media i Recalls säkra, klimatstyrda och brandskyddade valv som är utformade för att motstå naturkatastrofer. 

Våra förvaringsvalv passar företag som behöver backup av stora volymer av ostrukturerad data/media.  Det är det mest kostnadseffektiva alternativet för förvaring av stora volymer eftersom valven är tåliga och inte behöver någon energikälla för att förvara data under en längre tid. 

• Recalls diskett replikeringstjänst passar företag som främst använder disketter i samband med databackup. 

Med replikeringslösningen kan ni snabbt och enkelt ta en online backup på ert kontorsdata till Recalls backupsystem.  Med högsta krypteringsteknik för överföring, lagring, kompression och reduplicering, är vår diskett replikeringstjänst det bästa alternativet för snabbaste återställningstid till en reducerad totalkostnad.  

• Recalls molntjänster för databackup skyddar er organsisations affärskritiska data direkt via Internet och eliminerar behovet av extra kapital eller IT-infrastruktur.
Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Utarbetar En Dataskyddsstrategi För Global Förlagsverksamhet

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000