LÖSNINGAR 
FÖR DATAARKIVERING

FRIGÖR VÄRDEFULL LAGRINGSKAPACITET GENOM ARKIVERING AV STORA MÄNGDER INAKTIV INFORMATION SOM BEHÖVER VARA ÅTKOMLIG PÅ LÄNGRE SIKT.

RECALL FÖRVARAR OCH ÅTERSÖKER ER INFORMATION PÅ ETT SÄKERT SÄTTT, NÄR NI ÄN BEHÖVER DEN

Företag är idag utmanade av ett informationsöverflöd när det gäller olika typer av format, volym och hastighet.   Som om det inte vore tillräckligt, så måste bestämmelser, regler och lagstiftning för informationsskydd följas, vilket kostar både tid och pengar.

För optimering och uppfyllnad av regelverket kring datalagring kan vi hjälpa er att fastställa om ert data ska flyttas från ett kostsamt datacenter till en ett off-site valv eller ett molnalternativ.

Arkivering fungerar annorlunda än våra lösningar för databackup och återställning. Våra lösningar för data backup möjliggör att verksamheten snabbt kan återställa affärskritiskt data och fortsätta drivas utan avbrott i händelse av en katastrof. 

Arkivering innebär långsiktig förvaring av stora mängder strukturerad och ostrukturerad data på band eller disketter till en låg kostnad. Detta avlastar ert dyrare lagringssystem för kritisk produktionsdata. 

Er verksamhet behöver både och.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR SOM MÖTER ERA SPECIFIKA BEHOV

Våra lösningar för dataarkivering är bästa försvaret mot kostsam dataförlust och företagsexponering.  Oavsett bransch eller storlek, från globala aktörer till små och medelstora företag, erbjuder vi en mängd olika kundanpassade arkiveringslösningar.   Ert data kan förvaras säkert i ett off-site valv eller i vårt molnalternativ. 

Våra klimatstyrda arkivvalv finns i våra informationsanläggningar, utrustade med den senaste tekniken och som uppfyller de strängaste kraven på säkerhet, brandskydd och certifiering. Med över 300 operativa anläggningar i världen kan ni välja var ert material är mest fördelaktigt för er.

Vi samarbetar med branschexperter för att leverera molnlösningar med bästa datakryptering för överföring och lagring som uppfyller de mest krävande dataskydds- och compliance standarder.

Recalls molntjänster är tillgängliga i form av publika, privata och hybrida konfigurationer med certifierad datasäkerhet för att uppfylla lokala och internationella databestämmelser. Recalls molntjänster stöder också nationella bestämmelser för datalagring när data måste lagras inom ett specifikt land. 

HUR VI HJÄLPER ER SKAPA OCH HANTERA EXTERNA ARKIV

On-line och off-line arkivering

Dataarkivering kan klassificeras i två kategorier, aktiv on-line och off-line. 

Vår tjänst för aktiv arkivering on-line är en lösning för långsiktig molnlagring till låg kostnad där arkiverad data kan nås i realtid.  

Magnetband fungerar utmärkt för arkivering off-line och Recalls finslipade processer för hämtning, förvaring och återsökningar tillhandahåller våra kunder med konsekvent och tillförlitlig service. 

• Vår säkerhetscertifierade personal hämtar databand i klimatstyrda fordon som ständigt övervakas med GPS. 
• Förvaring i toppmoderna valv med förstärkt säkerhet så som biometrisk inpasseringskontroll, brandbekämpning och rökdetektering.
• Vår avancerade RFID-teknik används i bandhanteringen vilket också möjliggör snabba revisonskontroller på begäran. Vid behov kan vår kunder ladda ner revisionsrapporter via Recall portalen.
Recall Folder

RESURSER

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Utarbetar En Dataskyddsstrategi För Global Förlagsverksamhet

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Lär dig mer
Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now

VILL DU HA MER INFORMATION?

Eller ring +46 8 55 10 2000