MOLNET LAGRING

Vi hjälper ert företag att säkerställa kontinuitet, compliance och regelefterlevnad i molnet.

Vår data backup skiljer sig från våra arkiveringslösningar

Arkivering innebär långsiktig förvaring av inaktiv data som ni måste behålla på grund av compliance och regelverksefterlevnad, affärsredovisning, arkiveringspolicyer och juridiska risker. Arkivering är den primära kopian av er icke-affärskritiska företagsdata. Läs mer om vår valvförvaring av databand och andra medialösningar här.

Många företag gör misstaget att hantera data backup och arkivering på samma domän. Detta ökar kostnaden och begränsar tillgången till er information.

Recall skiljer på data backup i molnet och långsiktiga arkiveringslösningar. Denna metod säkerställer pålitligheten och säkerheten kring era viktiga verksamhetstillgångar.

Våra molnbaserade data backup-lösningar skyddar och återställer snabbt affärskritisk data som behövs för att driva verksamheten om ert företag skulle utsättas för en oförutsedd händelse som brott eller katastrofsituation. Molnbaserad data backup säkerställer en kopia av er värdefulla verksamhetsinformation och skyddar därmed både ert företag och era kunder.

Hållbara verksamheter behöver lösningar för både backup och arkivering för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, compliance och regelefterlevnad samt reducera den totala ägandekostnaden.


RESOURCES

Recall Case Study

KUNDCASE

Recall Utarbetar En Dataskyddsstrategi För Global Förlagsverksamhet

Recall™ enables cost savings as a single, global provider for publisher’s data protection and document management.

Lär dig mer